Goed evaluatieonderzoek is complex, vereist expertise en maatwerk en kent twee hoofddoelen: verantwoorden én leren. 

De effecten van beleid, lopend of nieuw, zijn vaak niet bekend. Dat terwijl ineffectief beleid veel geld kost. Erachter komen of beleid echt werkt, kan daarom geld besparen. Beleidsexperimenten worden in Nederland echter nog weinig uitgevoerd en ook evaluaties beperken zich vaak tot het tellen van het aantal deelnemers of gebruikers.

Een eerste stap kan gezet worden door deze deelnemers en gebruikers te vragen naar de effecten die zij hebben ondervonden en daarbij aangeven hoe en in welke mate dit verschilt met een alternatieve situatie. 

Daarnaast kan beleid zelf ook beter vormgegeven worden door meer gebruik te maken van het aselect toekennen van subsidies. Daardoor ontstaat een natuurlijke controlegroep waarmee je het beleid kunt analyseren.  Een andere mogelijkheid is het bewust inbouwen van discontinuïteiten in subsidieregelingen. Door de aanvragen die net niet (door tijd) in aanmerking kwamen te gebruiken ontstaat wederom een controlegroep.

Arnoud van der Ven

Teamleider en onderzoeker sportbeleid

Projecten

Buurtsportcoach, tarifering zwembad Eindhoven, contributiemonitor

Partners

Mulier Instituut, Sportkunde opleidingen,

Buurtsportcoach als impuls lokaal sportbeleid

Het sportbeleid is een professie in ontwikkeling. Dit leer- en ontwikkelproces vergt een goede organisatorische en beleidsmatige inbedding, snelle terugkoppelingsmogelijkheden, monitoring en evaluatie, en uitwisseling van kennis.

Bekijk bijvoorbeeld de evaluatie van de buurtsportcoach regeling

95% Nederlandse gemeenten ervaart buurtsportcoach als impuls voor hun lokale sportbeleid
Op lange termijn ziet zij dat mensen meer worden gestimuleerd om in de buurt te sporten en bewegen en dat dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen wordt gestimuleerd.
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Hoeveel beweging zou er verloren gaan als ze er niet zouden zijn?
Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer 10% zou stoppen met sporten als er geen vereniging meer zou zijn.

Betaalbaarheid van sport

Er zijn nogal wat zorgen dat de betaalbaarheid van sport in het gevaar komt door stijgende prijzen, concurrentie en toenemende kosten voor verenigingen. Wij doen samen met het Mulier Instituut onderzoek naar de betaalbaarheid.

Bekijk bijvoorbeeld onze monitor sportcontributies

Contact. 

Het Sports & Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in onderzoek naar de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Wij zijn altijd geinteresseerd in nieuwe projecten die helpen om hier meer inzicht in te verkrijgen.