Sport en bewegen is gezond. Om beleid, interventies, accommodaties of evenementen te evalueren hebben we een simpele vragenlijst ontwikkeld die deze opbrengsten kan meten. 

Niet elke extra minuut dat we bewegen draagt evenveel bij aan onze gezondheid. Sommigen bewegen nooit, terwijl andere hele marathon lopen. Voor sommige is genoeg bewegen vanzelfsprekend, terwijl anderen geholpen zijn door specifieke programma’s, evenementen of interventies. Met behulp van een korte vragenlijst kunnen we de extra beweegminuten vaststellen en vertalen naar een gezondheidswaarde.

Om vast te kunnen stellen hoeveel we extra bewegen vragen we mensen hoeveel ze zouden bewegen in een alternatieve situatie zonder hetgeen we willen evalueren. Het verschil met de huidige situatie is de sportieve impact.

Van de mensen die zonder hetgeen we willen evalueren onder de 60 minuten per week blijft, kunnen we stellen dat zij gezondheidseffecten ondervinden. Deze gezondheidseffecten zijn het fitter en alerter voelen, afwezigheid van pijntjes maar ook minder medicijnen of huisarts bezoek. Deze gezondheidswinst vertegenwoordigt een belangrijke waarde.

Jelle Schoemaker

Beweeg en sporteconoom

Projecten

Marikenloop, Ronde van Nijmegen, Ome Joops Tour, Ladiesrun Eindhoven, Eindhoven Marathon, Open Clubs/Vitale Sportparken, Telegraaf Skate Arnhem, Nederlandse sportverenigingen

Partners

Provincie Gelderland, HAN, Fontys, Mulier Instituut, Hanze Hogeschool

Marikenloop levert 8 miljoen extra beweegminuten op

Breedtesportevenementen zijn heel goed in staat mensen meer te laten bewegen. Zelfs mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Bekijk bijvoorbeeld de studie naar de gezondheidswaarde van de Marikenloop

Ongeveer 13 procent van de deelneemsters voldeden niet aan de fitnorm maar door hun voorbereiding aan de Marikenloop zijn ze meer gaan bewegen.
De gezondheidswaarde schatte we in op ongeveer 2 ton doordat een groep inactieve meer is gaan bewegen.
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Hoeveel beweging zou er verloren gaan als ze er niet zouden zijn?
Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer 10% zou stoppen met sporten als er geen vereniging meer zou zijn.

Zorgen Open Clubs/Vitale Sportparken voor meer beweging?

Verenigingen en sportparken proberen steeds vaker aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en openen daarbij hun deuren voor speciale doelgroepen. In opdracht van de provincie Gelderland evalueren we 10+ verenigingen en sportparken om te zien of dit heeft geleid tot meer bewegen.

Contact. 

Het Sports & Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in onderzoek naar de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Wij zijn altijd geinteresseerd in nieuwe projecten die helpen om hier meer inzicht in te verkrijgen.