Bij investeringen in sport is duidelijk wat deze gaan kosten, maar veel minder zichtbaar is wat deze dan zoal voor onze maatschappij opleveren. 

Er is voor sport een nadrukkelijk kennistekort, vooral op sociaal gebied en op het gebied van gezondheid. Daarbij komt dat deze baten ook voor een belangrijk deel pas op de lange termijn zichtbaar worden.

Zo worden vanuit de gezondheidshoek wel nadrukkelijk de positieve effecten van bewegen erkend, maar wordt de link met sport lang niet altijd gelegd. De tendens lijkt zelfs dat er meer en meer wordt ingezet op beweeginterventies en -beleid en steeds minder op sport.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sportwereld regelmatig buitenspel komt te staan, terwijl er binnen de sport zo vaak de roep is om meer aan te sluiten bij andere (beleids)terreinen. Dat kan alleen als de sport beter zijn waarde kan laten zien.

Bij veel (publieke) investeringsbeslissingen in de sport hoort de eerste vraag te zijn: wat is het doel? Een goede analyse van wat het probleem is, ontbreekt daarbij ook nogal eens. Bij een discussie over het openhouden van een zwembad gaat het vaak over de kwestie dat het zwembad onrendabel is of dat er ‘te veel geld’ naartoe gaat. Maar wat ‘te veel’ is, hangt vooral af van de vraag wat je met het zwembad wilde bereiken en wat het alternatief is.

Willem de Boer

Senior onderzoeker

Projecten

MKBA light sportevenementen, MKBA playgrounds, Sport Satelliet Rekeningen, Sociale waarde Giro Gelderland 2016, Haalbaarheidsonderzoek WK Halve Marathon

Partners

Nederlandse Sportraad, RIVM, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, CBS

Contact. 

Het Sports & Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in onderzoek naar de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Wij zijn altijd geinteresseerd in nieuwe projecten die helpen om hier meer inzicht in te verkrijgen.