Projecten

De economische waarde van sport in Europa: stand van zaken

By 23 oktober 2015 No Comments

In Nederland worden tweejaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek de Satelliet Rekeningen Sport gemaakt. Hierin is te zien wat de economische waarde van sport is. Het gaat dan om de bijdrage van sport aan het Bruto Binnenlands Product en werkgelegenheid en de bestedingen van consumenten en overheden aan sport en sportgerelateerde goederen en diensten. De Europese Unie (m.n. de Europese Commissie) is de aanjager van dit onderzoek. Naast Nederland worden er ook in bijvoorbeeld Groot-Brittanië, Duitsland, Oostenrijk en Polen zulke satellietrekeningen gemaakt. Maar nog lang niet alle landen zijn zo ver. In een nieuw onderzoek van SportEconAustria (SpEA), samen met Sheffield Hallam University en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wordt de stand van zaken in de EU opgemaakt. Het blijkt dat veel landen niet bezig zijn met het ontwikkelen van sport satellietrekeningen of daarvoor plannen maken. Het ontbreekt in de meeste van deze landen aan politieke wil en vaak ook aan de benodigde know-how voor het maken van de sport satellietrekeningen. Meer informatie is te vinden in de rapportage die u hier kunt vinden.