Hoe kan Groesbeek haar sport-toeristisch potentieel beter benutten?

Dankzij de toenemende interesse voor sport in de samenleving zien steeds meer landen, steden of regio’s naast het maatschappelijke belang van sport ook de economische waarde ervan in. Naast klassieke vormen van toerisme wordt nu ook sporttoerisme gezien als uniek middel om toeristische bestemmingen te differentiëren op een groeiende en steeds competitievere toeristische markt. De regio Groesbeek (sinds 2015 gemeente Berg en Dal) is een gebied met een bijzonder landschap en vormt een interessante basis voor onderzoek naar de relatie tussen enerzijds sport toeristisch potentieel en anderzijds het imago van Groesbeek.

In totaal hebben 18 participanten afkomstig uit de gemeente, lokale ondernemersvereniging en de sport/toerismesector in de regio van Groesbeek deelgenomen aan het onderzoek door middel van focusgroepen en/of interviews. Daarmee is geprobeerd

(1) de bestemmingseigenschappen te identificeren; (2) concurrenten op basis van deze eigenschappen te identificeren; (3) de potentie van eigenschappen in kaart te brengen; (4) het overkoepelende imago vast te stellen; (5) imagocomponenten te identificeren en (6) sport toeristische samenwerkingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Resultaten

De belangrijkste sport toeristische eigenschappen van Groesbeek zijn attracties op gebied van natuur, cultuur en historie. Zoals het heuvelachtig landschap, bebossing, vele variëteit in het landschap, het oorlogsverleden (met name bevrijdingsmuseum, Liberation Route), het wijntoerisme en (minder toeristisch) de voetbalcultuur. Daarnaast is de ligging ten opzichte van Nijmegen en de variatie aan overnachtingsaccommodaties van groot belang voor het bestaande toerisme in Groesbeek.

Potentie zit met name in het versterken van bestaande belangrijke eigenschappen. Natuurlijke eigenschappen kunnen beter worden benut door uitbreiding en integratie van routenetwerken en cultureel-historische eigenschappen, zoals het oorlogsverleden en het Romeinse verleden.

Het imago van Groesbeek is breed en divers. Het overkoepelende imago bestaat uit vakantiegevoel en de ervaring van het buitenland binnen Nederland. De oorsprong hiervan ligt in het heuvelachtige, beboste en vooral variërende landschap binnen en rond Groesbeek. Specifieke sportieve kenmerken waar Groesbeek om bekend staat zijn voetbal, de Nijmeegse Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel sport toeristisch potentieel en imago sterk gerelateerd zijn aan de belangrijkste eigenschappen van een sport toeristische bestemming. Experts zien de meeste sport toeristische potentie in een betere benutting van sterke eigenschappen. Ook zijn deze eigenschappen van belang voor een sterk sport toeristisch imago. Met name intensivering van de samenwerking rond de sterke eigenschappen en de vertaling hiervan naar het imago biedt de meeste kansen voor het benutten van het sport toeristisch potentieel.

 Aanbevelingen

Om het (sport)toeristisch imago te versterken is interne samenwerking waarbij lokale diensten, producten, faciliteiten en communicatie op elkaar worden afgestemd essentieel. Door vanuit een sport toeristisch netwerk een coöperatieve positionerings- en communicatiestrategie te ontwikkelen kan een eenduidig en sterk imago worden ontwikkeld waarmee verschillende doelgroepen kunnen worden aangetrokken. Evenementen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom moeten bestaande mogelijkheden tot samenwerking worden uitgebreid. Er is behoefte aan kortere lijnen en duidelijkere communicatie op gebied van evenementen. Zo kan bijvoorbeeld een evenementenkalender ervoor zorgen dat ongewenste onderlinge concurrentie vermeden wordt.

Integratie en uitbreiding van het routenetwerk binnen de regio kan meerwaarde opleveren voor de beleving van de sporttoerist en het imago van de regio. Participatie speelt een belangrijke rol in het creëren van een memorabele ervaring en het nastreven van een gewenst imago. Een mogelijkheid ligt in ontwikkeling van een interactieve app waarmee (sport)toeristen een historische of culturele verhaallijn volgen of zelf creëren en die hen door de regio leidt, terwijl zij in contact komen met relevante hotspots, musea en ondernemingen in Groesbeek. Met name natuur, wijnbouw, het Romeinse verleden en de oorlogshistorie lenen zich goed voor een dergelijk concept.

Nijmegen is als grote toeristische bestemming al van groot belang voor het toerisme in Groesbeek, maar er wordt nog potentie gezien in een betere samenwerkingsinfrastructuur. Ook speerpunten van de regio Rijk van Nijmegen sluiten naadloos aan op de sport toeristische potentie van Groesbeek. Sporttoerisme in Groesbeek reikt momenteel nauwelijks tot over de grens. Euregionale samenwerking is daarom een (momenteel onbenutte) kans om nieuwe doelgroepen aan te spreken en markten te integreren. Ook op het gebied van subsidies liggen er goede mogelijkheden tot uitbreiding van de Euregionale samenwerking.

Vervolgonderzoek

De resultaten uit het huidige onderzoek zijn afkomstig van de kennis en de professionele visie van regionale experts en geven een goed algemeen beeld van het imago. Om de strategische planning van bestemmingseigenschappen aan te kunnen laten sluiten op verschillende nichemarkten is het noodzakelijk verder onderzoek te doen naar een specifieker beeld van imago onder relevante doelgroepen.

Aanvullend kwantitatief onderzoek onder toeristische doelgroepen draagt daarnaast bij aan de generaliseerbaarheid van verworven resultaten en bevordert de bijdrage van het huidige onderzoek aan de literatuur over de relatie tussen potentie en imago van sport toeristische bestemmingen.

Download de factsheet

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *