Berichten

KLM Open 2016 goed voor de regio

Van 8 tot en met 11 september was de 97e editie van het golfevenement KLM Open op de golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open onderzocht en een bezoekersprofiel opgesteld. De resultaten zijn nu bekend. Lees meer

Hoe kan Groesbeek haar sport-toeristisch potentieel beter benutten?

Dankzij de toenemende interesse voor sport in de samenleving zien steeds meer landen, steden of regio’s naast het maatschappelijke belang van sport ook de economische waarde ervan in. Naast klassieke vormen van toerisme wordt nu ook sporttoerisme gezien als uniek middel om toeristische bestemmingen te differentiëren op een groeiende en steeds competitievere toeristische markt. De regio Groesbeek (sinds 2015 gemeente Berg en Dal) is een gebied met een bijzonder landschap en vormt een interessante basis voor onderzoek naar de relatie tussen enerzijds sport toeristisch potentieel en anderzijds het imago van Groesbeek. Lees meer

Het spel om de knikkers: waarom de Spelen van 2028 steeds interessanter worden

Nu Boedapest zich teruggetrokken heeft als kandidaat voor de Olympische Spelen van 2024 blijven er van de vijf oorspronkelijke kandidaten nog maar twee over; Parijs en Los Angeles. Hamburg moest na een referendum afhaken en de burgemeester van Rome vond het niet verstandig om zich nog langer kandidaat te stellen. Hetzelfde gold voor de toewijzing van de Olympische Winter Spelen van 2022. Ook daar bleven uiteindelijk twee kandidaten (Beijing en Almaty) over van de oorspronkelijke zes kandidaten. Voor de Spelen van 2024 levert dit geen problemen op. De kaarten van Los Angeles en Parijs liggen al op tafel en deze twee steden zullen nog wel even tegen elkaar op blijven bieden om de gunsten van het IOC naar zich toe te trekken. Maar daarna ligt het spel weer open en kunnen steden hun eigen spelregels voorstellen.   Lees meer